Ledger nano x hoạt động như thế nào

Trong bài viết này chúng ta sẽ làm rõ : Làm thế nào các sản phẩm Ledger có thể giúp bạn quản lý tài sản tiền điện tử một cách an toàn?
và trả lời câu hỏi : Sở hữu tài sản tiền điện tử có nghĩa là gì?

Ai kiểm soát các khóa cá nhân người đó là chủ nhân của toàn bộ tài sản

Sở hữu tiền điện tử bản chất là nấm giử khóa cá nhân (privatekey) . Để nhận tài sản (coin) trước tiên bạn yêu cầu giao dịch đến địa chỉ công khai được tạo từ khóa cá nhân của bạn. Để di chuyển coin đi, bạn cũng ký điện tử một giao dịch bằng khóa cá nhân của mình.

Khi sử dụng sàn giao dịch (remitano/binance/btc-e)  và các ví online (Electrum,BitPay..) bạn thì đang đặt niềm tin vào dịch vụ để giữ an toàn cho các khóa cá nhân tư khỏi bị đánh cắp và gửi tài sản tiền điện tử của bạn khi bạn yêu cầu. Chừng nào bạn không quản lý khóa cá nhân của mình, bạn không thực sự sở hữu tiền điện tử của mình.

Quản lý khóa cá nhân của bạn an toàn

Ví cứng Ledger cho phép quản lý khóa cá nhân dễ dàng và an toàn. Khi bạn thiết lập thiết bị (ví ledger nano x) của mình, một khóa cá nhân chính chủ duy nhất (master private key,) được tạo bởi phần cứng và phần mềm bảo mật Ledger. Vì tất cả các khóa cá nhân và địa chỉ công khai của bạn phát sinh từ master private key , bạn có thể quản lý nhiều tài khoản và tài sản mật mã bằng một thiết bị duy nhất.

Bạn giao dịch bằng cách xác minh và xác nhận các giao dịch trên ví ledger nano x. Để rút tiền từ một sàn giao dịch bạn yêu cầu  tiền điện tử bạn được gửi đến một địa chỉ công khai được cung cấp bởi ledger nano x. Đó là cách sản phẩm ledger nano x khiến bạn bạn trở thành chủ sở hữu hợp pháp của tiền điện tử của bạn.

Lưu cụm từ khôi phục, nó sao lưu dự phòng duy nhất của bạn

Khi thiết lập ví cứng Ledger của bạn, thiết bị sẽ cung cấp cụm từ khôi phục 24 từ để bạn viết ra một cách cẩn thận. Đây là bản sao lưu duy nhất của khóa cá nhân của bạn. Nó cho phép bạn khôi phục khóa cá nhân của mình nếu bạn có thể truy cập vào ví phần cứng của mình.

Bạn phải viết chính xác cụm từ khôi phục 24 từ của mình và theo đúng thứ tự trước khi lưu trữ an toàn. Không đặt nó trên máy tính hoặc điện thoại. Bất cứ ai có được cụm từ khôi phục của bạn đều có thể lấy tài sản tiền điện tử của bạn. Ledger không lưu trữ khóa cá nhân của bạn, cũng không bao giờ yêu cầu nó.