Ví Nano S -Ví Nano X

 

Nano S

Sản phẩm bán chạy

An toàn tuyệt đối

Tiêu chuẩn bảo mật cao nhất

Tích hợp chip bảo mật công nghệ cao đã được kiểm chứng

Bảo mật coin của bạn

Có thể chứa cùng lúc 3-5 app cùng lúc

Tìm Hiểu Thêm Hàng sẳn giao ngay

Nano X

Sản phẩm mới

An toàn tuyệt đối – dùng với điện thoại

Tiêu chuẩn bảo mật cao nhất

Tích hợp chip bảo mật công nghệ cao đã được kiểm chứng

Bảo mật coin của bạn

Có thể chứa cùng lúc 100 app cùng lúc

Dùng kết hợp với điện thoại

Kết nối Bluetooth

Tìm Hiểu Thêm Hàng sẳn giao ngay